3 marca 2024


Rakieta SLS (Space Launch System) będzie największą jak dotąd rakietą zbudowaną przez NASA. Do jej napędu posłużą silniki RS-25 na paliwo kriogeniczne wykorzystujące ciekły tlen i ciekły wodór. Specjalna pianka izolacyjna, o formule opartej na izocyjanianach i przedmieszce poliolowej, ma zapewnić izolację termiczną zbiorników kriogenicznych i innych podzespołów rakiety, chroniąc je przed nadmiernym rozgrzaniem.

 lox to area 6 128

W przypadku wielkogabarytowych podzespołów ręcznie natryskiwanie pianki nie stanowi problemu. Inaczej jest w przypadku drobnych komponentów w złożonych i ciasnych złożeniach, co dotyczy m.in. wewnętrznych kanałów silnika. Tam proces uszczelnień jest pracochłonny i długotrwały. Inżynierowie NASA opracowali technologię aplikacji uszczelnień trudnodostępnych podzespołów za pomocą dedykowanych, wytwarzanych przyrostowo form, umożliwiających odpowiednie ukształtowanie pianki. Czynniki chemiczne pianki ulegają zmieszaniu wewnątrz formy, po czym pianka rozszerza się i wypełnia żądaną przestrzeń. Pozwala to na sprawne nakładanie pianki i eliminuje potrzebę dodatkowego wykończenia przez przycinanie.

nasa.gov