28 maja 2024


Firmy lotnicze przedstawiają coraz więcej projektów samolotów pasażerskich, które będą się poruszać z prędkościami kilkakrotnie przekraczającymi prędkość dźwięku. W bojowych myśliwcach jest to już rzeczą normalną. Niestety, dotąd nie udało się opracować sposobu na uniknięcie ogromnego hałasu, jaki wywołuje przekroczenie tzw. bariery dźwięku.

hipersoniczne przeplywy

Nie wiadomo również dokładnie jakie zjawiska aerodynamiczne zachodzą przy najwyższych, osiągalnych prędkościach. Inż. James Chen i Ludwig Boltzman z uniwersytetu Buffalo analizowali klasyczną teorię kinetyczną i ruchy cząsteczek gazu, dochodząc do wniosku, że dotąd stosowane symulacje numeryczne, podobnie jak testy w istniejących tunelach aerodynamicznych, nie doprowadzą do rozwiązania problemu. Będzie on narastał, szczególnie w związku z coraz ostrzejszymi przepisami dotyczącymi hałasu, jak również w związku z usprawnieniem i ekonomiką lotu przyszłymi, dużymi samolotami hipersonicznymi. Dotychczasowe prace wykazały, że przy wysokich prędkościach powstają ruchy powietrza, których dotąd nie brano pod uwagę. Zależą one od kształtu, lecz również od materiałów użytych do budowy samolotu.

www.buffalo.edu