13 kwietnia 2024


Od lat trwają próby sztucznego wywołania i wykorzystania zjawiska podobnego do zachodzącej w naturze fotosyntezy. Międzynarodowy zespół złożony z naukowców uniwersytetów w Bath, szanghajskiego Fundun i Instytutu Kontroli Zanieczyszczeń i Bezpieczeństwa Ekologicznego w Szanghaju, opracował elektrody zmieniające dwutlenek węgla w związki zawierające węgiel, takie jak paliwa i chemikalia. Dotąd podobne próby nie przynosiły oczekiwanych efektów.

Zdaniem twórców nowej elektrody wynikało to z niklej wiedzy o przebiegu reakcji. Nowa elektroda ma kształt misy i zasilana jest elektryczną energią odnawialną. Specyficzny kształt powoduje, że pola elektryczne koncentrują się na krawędziach elektrody, zbudowanej ze stopu miedzi i irydu. Gromadzą się w tych miejscach jony dodatnie. Dzięki temu następuje wydajna redukcja dwutlenku węgla. Nową elektrodę nazwano elektrochemicznym liściem, ponieważ podobnie jak w liściu naturalnym można dzięki niej otrzymywać również cukry.

www.bath.ac.uk