19 czerwca 2024


Spektroskopia wymaga kosztownych i gabarytowo dużych urządzeń. Ciągle polega na siedemnastowiecznych badaniach Izaaka Newtona nad interakcjami pomiędzy światłem a materią.

News 3 nano pryzmat Newtona

W Cambridge Grafen Center zbudowano nanoprzewodnik tysiąc razy cieńszy od ludzkiego włosa, składający się z różnych materiałów, dzięki czemu reaguje on na różne kolory światła. W przeciwieństwie do pryzmatu nie ma elementów dyspersyjnych. Specjalnie utworzony algorytm, wykorzystując wprowadzane informacje, rekonstruuje widmo padającego światła. W przeciwieństwie np. do fotografii każdy pixel zawiera punkty danych z całego widma światła. Miniaturowe urządzenie może być zintegrowane np. ze smartfonem.
Podczas prób precyzyjnie zbadano różne materiały a nawet – skład chemiczny odcisków palców na telefonie. Miniaturowe urządzenie może znacznie rozszerzyć zastosowanie spektroskopii. W wielu wypadkach nie stosowano tej metody ze względu na wielkość urządzeń i koszty z tym związane.

www.cam.ac.uk