25 czerwca 2024


Na uniwersytecie Rice zbudowano reaktor przetwarzający dwutlenek węgla w kwas mrówkowy. W wyniku reakcji powstaje czysty i stężony kwas mrówkowy, który może być paliwem dla ogniw paliwowych.

News 4 0722 FUEL 1 WEB

Reaktor zbudowany z bizmutu i stałego elektrolitu, który gwarantuje stabilność, ma sprawność 42%. Oznacza to, że tyle procentowo energii elektrycznej zmagazynowane jest w uzyskanym kwasie mrówkowym. Związek ten wykorzystany w ogniwie zamienia się w prąd i dwutlenek węgla, który może być poddany kolejnemu recyklingowi. Kwas jest również surowcem dla przemysłu chemicznego oraz doskonałym materiałem do przechowywania wodoru.
Haotian Wang, jeden z twórców reaktora, opowiadał o podobnych urządzeniach działających w skali laboratoryjnej, z których uzyskuje się miligramy substancji. Reaktor z Rice University produkuje kwas w kilogramach. Przeprowadzono test polegający na ciągłej pracy przez sto godzin. Po wyłączeniu okazało się, że urządzenie ciągle jest w pełni sprawne.

rice.edu