25 lipca 2024


US Navy poszukuje nowych narzędzi na potrzeby naprawy uszkodzonych elementów metalowych. Celem ma być pełne odtworzenie wymiarów danego komponentu, przy zachowaniu identycznej wytrzymałości strukturalnej, jak w oryginalnej części. Obecne metody obarczone są szeregiem mankamentów, takich jak lokalne pocienienie materiału, zwiększona porowatość czy naprężenia powierzchni.

creare
Fazy procesu naprawy narzędziem CRS: 1. naprowadzenie narzędzia; 2. zagłębienie; 3. przemieszczenie; 4. kompletna spoina; 5. polerowanie; 6. gotowy element.

Opracowane przez firmę Creare narzędzie ręczne CRS (Compact Repair System) wykorzystuje metodę AFSD (Additive Friction Stir Deposition), czyli inaczej przyrostowe zgrzewanie tarciowe. Głowica narzędzia, wyposażona w wewnętrzny podajnik materiału w postaci drutu lub sproszkowanego metalu, wprawiona w ruch obrotowy generuje tarcie, powodujące powstanie na powierzchni naprawianego elementu strefy uplastycznionej, w której następuje strukturalne przemieszanie materiału bazowego z materiałem dostarczanym przez podajnik. Obsługa narzędzia CRS nie wymaga specjalnych kwalifikacji, ani dużego zaplecza technicznego czy logistycznego.
Przeprowadzone badania demonstrują możliwości metody w zakresie napraw pęknięć, dziur i korozji struktur okrętowych i sprzętu bojowego wykonanego ze stopów aluminium, stali czy tytanu. Otrzymane podczas testów metodą AFSD spoiny we wszystkich przypadkach cechują się wyższą wytrzymałością od struktur bazowych. Wraz ze specjalistami US Navy, inżynierowie Creare pracują nad rozwinięciem metody i narzędzi pod kątem napraw rur i podzespołów lotniczych.

creare.com