23 maja 2024


Unoszenie przedmiotów światłem do niedawna było domeną science fiction. Tymczasem pułapki świetlne oraz optyczne szczypce znane są naukom biologicznym, a kilka lat temu zostały nagrodzone nagrodą Nobla.


Prof. Peter Pauzauskie z University of Washington, wraz z zespołem badał możliwości wynalezienia narzędzi do operowania w nanoskali. Wszystkie dotąd istniejące były zbyt duże, a w dodatku mogły uszkadzać montowane elementy. Postanowiono eksperymentować z wiązką światła.
Powstała optyczna pęseta, wykorzystująca bardzo skupiony promień laserowy. Dzięki niej można np. precyzyjnie montować materiały półprzewodnikowe; istnieje również możliwość zgrzewania. Technologia ta eliminuje wszelkie możliwości uszkodzenia powierzchni materiałów. Minimalizuje naprężenia i inne wady występujące podczas operowania twardymi narzędziami. Wszystkie elementy zanurzone są w roztworze – rozpuszczalniku organicznym. Można więc pracować z komponentami, które w kontakcie z wodą lub powietrzem uległyby degradacji.

washington.edu