16 kwietnia 2024


Tanie magazynowanie energii pozostaje nierozwiązanym dotąd problemem. Dotychczasowe rozwiązania magazynujące nadmiar energii uzyskiwanej z elektrowni lub energetyki odnawialnej są skomplikowane i bardzo drogie. Największe nadzieje rokują akumulatory przepływowe. Jak dotąd wymagają one jednak dużych ilości elektrolitu, a ich cykl życia jest krótki.

AquaPIM membrane XBD

Naukowcy z Departamentu Energii Lawrence Berkeley National Laboratory opracowali wszechstronną i tanią membranę z polimeru AquaPIM. Ich akumulator wykorzystuje tak dostępne i tanie materiały jak cynk, żelazo i woda.
Prowadzono szereg doświadczeń mających na celu zbadanie żywotności różnych membran, a szczególnie wyeliminowanie drogich fluorowatych membran polimerowych. Do modyfikacji użyto substancji zwanej amidoksym, umożliwiającej szybkie przemieszczanie jonów pomiędzy anodą a katodą. W efekcie uzyskano stabilne ogniwo alkaliczne z cynkową anodą i katodą zbudowaną ze związków żelaza. Okazało się, że ogniwo przechowuje ładunki zarówno na anodzie, jak i katodzie.

lbl.gov