28 lutego 2024


Prof. Erwin Reisner z wydziału chemii Uniwersytetu Cambridge od lat inspiruje się fotosyntezą. Zbudowany przez jego zespół „sztuczny liść” generuje gaz syntezowy zasilany wyłącznie przez energię słoneczną. Przy tym nie emituje dwutlenku węgla.

sztuczny lisc

W przeciwieństwie do innych, inspirowanych naturalnym procesem rozwiązań, urządzenie z Cambridge zbudowane jest z pochłaniaczy światła i katalizatora, zawierającego kobalt. Absorbenty światła zbudowane są z perowskitów generujących wysokie napięcie fotowoltaiczne. Po zanurzeniu w wodzie jeden pochłaniacz wykorzystuje katalizator do produkcji tlenu, a drugi redukuje dwutlenek węgla i wodę do tlenku węgla i wodoru, tworząc mieszaninę gazu syntezowego. Urządzenie działa przy niskim poziomie oświetlenia, np. przy mocno zachmurzonym niebie.
Dotąd maszyny naśladujące fotosyntezę wytwarzały wodór lub metanol, a koszty procesów były znacznie wyższe niż w brytyjskim rozwiązaniu.
Liściem z Cambridge zainteresował się już austriacki koncern naftowy OMV.

cam.ac.uk