22 lipca 2024


Druk 3D z wykorzystaniem metali jest coraz powszechniejszy, zarówno w prototypowaniu, jak i w produkcji części samochodowych. Ostatnio wprowadził go koncern Daimler w wytwarzaniu części zamiennych do samochodów dostawczych.

Pewne problemy sprawia tytan. Podczas druku tym materiałem kryształy organizują się w uporządkowane kolumny pozostawiając słabe punkty. Podobne zjawisko występuje podczas zastosowania innych metali ale w ich wypadku dodaje się tzw. rozdrabniacze ziarna. Rozdrabniacze nie występują w przypadku tytanu. Mark Gibson wraz z zespołem badaczy z Massachusetts Institute of Technology opracowali prosta metodę druku polegającą na dodaniu do tytanu miedzi. Zaobserwowano, że w przypadku takiego stopu ziarna rosną we wszystkich kierunkach, gwarantując wytrzymałość zbliżoną do elementów odlanych z czystego tytanu.
– Stop tytanu z miedzią to jedna z opcji, badamy również stopy z innymi metalami. Koenigsegg używa dodatku miedzi do druku turbosprężarek do swoich silników – mówił Mark Gibson podczas prezentacji.

mit.edu