28 maja 2024


Podobnie jak w ostatnich latach premiera nowej wersji oprogramowania ANSYS 2020 R1 miała miejsce na początku roku w styczniu. Poniżej – w telegraficznym skrócie – wybrane nowości z obszaru produktów mechanicznych.

ansys
Przykładowy kształt elementu uzyskany w wyniku optymalizacji topologicznej

Wersja 2020 R1 wprowadza możliwość zdefiniowania nowych modeli materiałowych, które nie były dostępne w poprzednich wersjach. Dotyczą one głównie zjawisk termomechanicznego zmęczenia (TMF) i są to m.in. modele:

  • Chaboche Kinematic Hardening with Static Recovery,
  • Exponential Visco-Hardening Viscoplascity,
  • Perzyna and Pierce Viscoplascity,
  • Multilinear Isotropic Hardening with Static Recovery.

Wprowadzone zmiany pozwalają na obliczenie trwałości produktu poddanego skomplikowanym obciążeniom termiczno-mechanicznym.
Dla użytkowników korzystających z optymalizacji topologicznej zauważalne będą zmiany w sposobie definiowania całego procesu. Obecnie możliwe jest bezpośrednie przejście z geometrii poddanej teselacji do siatki numerycznej wykorzystywanej do końcowych symulacji w celu walidacji uzyskanego rozwiązania. W całym procesie przeniesione będą również, zdefiniowane wcześniej warunki brzegowe.
Dalszemu ulepszeniu uległy funkcjonalności wprowadzone w wersji 2019 R3. Analizy typu „Coupled Field Static” oraz „Coupled Field Transient”, mają teraz możliwość użycia zaimportowanej temperatury jako warunku początkowego, wsparcia zewnętrznych solwerów czy dodatkowych opcji globalnego śledzenia temperatury.
Zmianie uległa również wersja języka Python zaimplementowanego w środowisku ACP, służącego do tworzenia skryptów w programie Mechanical. W najnowszej wersji programu ANSYS nastąpiła migracja z Pythona 2 do wersji 3.7.4, co poszerza możliwości tworzenia spersonalizowanych skryptów. W najnowszej wersji można znaleźć takie moduły środowiska programistycznego jak:
VTK – przetwarzanie obrazów oraz wizualizacja,
wxPython – moduł do tworzenia menu graficznych,
Najnowsza wersja oprogramowania ANSYS poza wymienionymi powyżej punktami niesie również ze sobą znaczny wzrost wydajności. W porównaniu z wersją 2019 R1 można zauważyć znaczny spadek zużycia pamięci RAM w przypadku obliczeń równoległych. Innym dużym usprawnieniem w technologii obliczeń równoległych jest opcja „Contact Split”. Włączenie tej opcji pozwala polepszyć skalowalność solwera w przypadku użycia dużej liczby kontaktów poprzez podział obliczeń pomiędzy rdzenie procesora.
To oczywiście tylko wybrane nowości programu ANSYS Mechanical.

Więcej na: www.symkom.pl