19 maja 2024


Od wielu lat naukowcy poszukują materiału nadprzewodzącego możliwego do wykorzystania w tzw. temperaturze pokojowej. Taki nadprzewodnik otworzyłby zupełnie nowe możliwości, nie tylko przed elektroniką.

N 3 closely spaced hydrogen atoms correct

Badacze z Oak Ridge National Laboratory, współpracując m.in. z Polską Akademią Nauk i uniwersytetami w Zurichu i Illinois, rozmieszczali atomy wodoru w wodorotlenkach metali. Odkryto, że atomy wodoru w wodorku metalu są znacznie ściślej rozmieszczone niż uważano dotąd.
Okazało się, że uzyskany materiał przewodzi prąd bez strat powodowanych opornością. Wykorzystując wodorotlenki cyrkonu i wanadu uzyskano nadprzewodnictwo początkowo w temperaturze 5 K czyli około –268 °C, a następnie przy 250 K czyli około –23 °C. Eksperymenty prowadzono przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Tak obiecujące wyniki powodują, że badane są efekty rozmieszczania atomów wodoru na wodorotlenkach innych metali.

ornl.gov