25 lipca 2024


Oddział Powertrain firmy Tenneco opracował materiał zapewniający wysoką odporność na zużycie, przy znacznie zmniejszonej zawartości kobaltu. Ograniczona dostępność i zmienność cen kobaltu powodowała problemy natury ekonomicznej.

Tenneco PT Micro structure
Mikrostruktura nowego spieku FM-T88A. Powiększenie 500x

Tymczasem tuleje przepustnic, zawory EGR, gniazda zaworowe i wiele innych elementów silnika, musiało być wykonywanych ze stopu zawierającego kobalt. Obecnie ponad 50% tego metalu zużywa się do produkcji akumulatorów przeznaczonych do aut elektrycznych. Stąd niestabilność cen i dostaw.
Przebadano dwa produkty spiekane. FM-8100 na bazie żelaza (bez zawartości kobaltu) i FM-T95A z zawartością 54% wagowych kobaltu. Oceniano właściwości pięciu materiałów zawierających pośrednie wielkości pomiędzy powyższymi spiekami. Na tej podstawie powstał nowy spiek FM-T88A , który okazał nieco tylko gorsze właściwości w temperaturze 200 °C. W innych temperaturach miał właściwości identyczne jak dotąd używany FM-T95A. Nowy materiał jest spiekiem stali z 17% zawartością kobaltu.

www.tenneco.com