24 maja 2024


Ogniwa słoneczne peroskitowe są tańsze i prostsze w produkcji od ogniw na bazie krzemu. Zawierają jednak ołów, co budzi obawy w przypadku uszkodzonych ogniw. Zespół kierowany przez Tao Xu z Northern Illinois University i Kai Zhu z National Renewable Energy Laboratory z Colorado opracował technikę sekwestracji ołowiu, co zminimalizuje zagrożenia.

perovskite solarcells f

Przeźroczysta folia absorbująca ołów nakładana jest na szkło z przodu ogniwa. Folia zawiera silnie wiążące ołów grupy kwasu fosforowego. Nie zmniejsza również przeźroczystości szkła i wychwytywaniu go przez komórki. Metalowa elektroda z tyłu ogniwa nie wymaga światła. Wykorzystuje się tam tanią folię polimerową pokrytą środkami wiążącymi ołów. Podczas prób laboratoryjnych folie zneutralizowały 96% ołowiu. Rozwiązanie to nie podniesie znacząco kosztów produkcji ogniw perowskitowych.

nsf.gov