13 kwietnia 2024


Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory przeprowadzili badania mające na celu ograniczenie, a nawet wyeliminowanie wad druku 3D z metali. Często bowiem na powierzchni elementów drukowanych występują większe lub mniejsze pory, odpryski lub niepożądane nierówności. Do badań wykorzystano symulacje komputerowe oraz ultraszybkie obrazowanie rentgenowskie.

Ograniczenie wad druku 3D

Skupiono się na procesie wytwarzania dodatku do proszku przeznaczonego do spawania laserowego (LPBF-AM). W efekcie opracowano kryterium stabilności i mapy mocy. Okazało się, że powinno posługiwać się strategią skanowania dostosowującą moc lasera do określonych warunków lub posługiwać się laserem wielopromieniowym niskiej mocy. Pozwoli to uniknąć samoreplikacji błędów i tzw. efektu kuli śnieżnej. Kontrola wkładu energii do systemu za pomocą opracowanych w LLNL modeli pozwala nie tylko na unikanie lub łagodzenie wad wydruków, lecz również na ulepszanie materiałów poprzez projektowanie mikrostruktury.

llnl.gov