13 kwietnia 2024

 

okładka książka

Pod takim tytułem ukazała się właśnie dostępna nieodpłatnie na naszych stronach książka p. Jerzego Dziewulskiego, którego publikacje zamieszczaliśmy niejednokrotnie w Projektowaniu i Konstrukcjach Inżynierskich. Autor uzasadnia w niej potrzebę, a wręcz konieczność korzystania z dostępnych analiz strukturalnych i symulacji wtrysku tworzyw sztucznych. Opracowanie zawiera szereg konkretnych przykładów – z praktyki przemysłowej – stosowania takich symulacji i analiz inżynierskich dotyczących wtrysku. Jako że nawet w prostych przypadkach dochodzi do błędnych rozwiązań koncepcyjnych i związanych z tym niepotrzebnych kosztów, Jerzy Dziewulski przekonuje, aby przy każdej wyprasce prowadzić niezbędne analizy: najpierw analiza, potem synteza, a na końcu decyzja.

Książka liczy blisko 200 stron i jest do pobrania w postaci pliku pdf (30 MB).