23 czerwca 2024


Metalowo-organiczna struktura MOF została opracowana przez naukowców z uniwersytetu w Kioto, jako składnik kompozytów. Naukowcy z Uniwersytetu Lancaster zbudowali z jej wykorzystaniem materiał DMOF 1, który potrafi magazynować i uwalniać energię w formie ciepła.

News 8 przechowywanie ciepla

DMOF 1 składa się z sieci jonowej metali połączonych cząsteczkami na bazie węgla. Podobnie jak materiały MOF jest porowaty i tworzy strukturę 3D. Po naładowaniu cząsteczkami azotobenzenu ma zdolność pochłaniania światła. Azotobenzen jest powszechnie używany jako fotoprzełącznik. Uzyskany materiał ma zdolność magazynowania energii zaabsorbowanej, np. po wystawieniu go na działanie promieni słonecznych. Po upływie dowolnego czasu wystarczy go ogrzać, aby rozpoczął emisję zgromadzonego ciepła zaabsorbowanego z energii słonecznej. Cząsteczki azotobenzenu wracają wówczas do pozycji wyjściowej.
Nowy materiał może mieć szerokie zastosowanie w systemach grzewczych, jako zewnętrzne powloki budynków, szyb samochodowych itp.

lancaster.ac.uk