18 kwietnia 2024


Wodór jako czyste paliwo przyszłości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rozwój ogniw paliwowych sprawił, że wiele firm produkujących nie tylko środki transportu coraz bardziej interesuje się tym gazem. Okazuje się, że największym problemem jest brak infrastruktury i trudności techniczne przy jej budowie, jak również przy samym transporcie wodoru.

News 4 wodor z amoniaku

Naukowcy z Northwestern University rozwiązali ten problem prezentując urządzenia wykorzystujące amoniak do produkcji czystego wodoru. Dystrybucja amoniaku jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Istnieją rurociągi do jego transportu. Związek ten wykorzystywany jest w wielu dziedzinach, również jako nawóz.
Opracowana na uniwersytecie Northwestern konwersja przebiega przy użyciu elektrycznej energii odnawialnej, przy temperaturze nie przekraczającej 250 °C, a nie jak dotąd z wykorzystaniem energii cieplnej, pozyskiwanej w sposób tradycyjny przy temperaturach pomiędzy 500 a 600 °C. Amoniak trafia do katalizatora, a uzyskany z niego wodór – do ogniwa elektrochemicznego. Katalizator rozdziela amoniak na wodór i azot. Uzyskany w czystej formie wodór może być sprężany, magazynowany i użyty do zasilania ogniw, silników itp. Stosunkowo tanie i niewielkie urządzenia mogą być instalowane nawet w bardzo rozproszonej sieci odbiorców amoniaku. Nie są też konieczne duże i kosztowne zbiorniki do przechowywania wodoru.

northwestern.edu