19 czerwca 2024

 

Defekty sieci krystalicznej mogą pomóc odzyskiwać ciepło

Odzyskiwanie ciepła odpadowego i przetwarzanie go na prąd elektryczny stanowi ciągle nie do końca rozwiązany problem w wielu dziedzinach techniki.

Japońsko-turecki zespół kierowany przez prof. Hidetoshi Miyazaki z Nagoya Institute of Technology, badając stopy termoelektryczne na bazie niklu (tzw. stopy half-Heusler), zwrócił uwagę na anomalie w ich sieci krystalicznej. Szczególnie interesujące okazały się defekty atomów ujawnione podczas porównania analiz teoretycznych i rzeczywistych widm struktury krystalicznej. Analizy pozwoliły na określenie defektów atomów niklu sąsiadujących ze sobą. Umożliwia to kontrolowanie odkształceń w otrzymywanych stopach i zwiększania ich właściwości termoelektrycznych. Badania są początkiem drogi do otrzymywania znacznie lepszych materiałów termoelektrycznych, nie tylko na bazie stopów z zawartością niklu. Jednym z celów może być materiał odzyskujący ciepło odpadowe ze spalin silników cieplnych. Spowodowałoby to wzrost ich sprawności z obecnej, oscylującej wokół niespełna 30%. Tak niska wartość wynika głównie ze strat ciepła.

nitech.ac.jp