24 maja 2024

 

metl2

Nanomateriały 2D znajdują coraz więcej zastosowań zarówno w elektronice, optoelektronice, budowie ogniw itp. Najbardziej znanym z nich jest grafen, o doskonałych właściwościach elektrycznych i wytrzymałości 200-krotnie większej od stali. Problemem technicznym z jego wykorzystaniem jest m.in. nanoszenie go na inne materiały.

Zespół naukowców z Argonne National Laboratory i Northwestern University of Florida prowadził badania nad materiałem zawierającym atomy boru i wodoru, pozbawionym struktury macierzystej. Początkowo niestabilny materiał zmienił diametralnie swoje właściwości po reakcji z wodorem. Otrzymano warstwę o grubości dwóch atomów wykorzystując nanopłytkę ze srebra. Materiał nazwany borofanem zintegrował się z tym metalem. Kolejne doświadczenia wykazały, że podobnie zachowuje się w reakcjach z podłożami wykonanymi z różnych materiałów. Otwiera to nowe możliwości nie tylko w projektowaniu układów elektronicznych i optoelektronicznych.

anl.gov