2 marca 2024

 

metl2

Nad tanim pozyskiwaniem wodoru z wody pracuje wiele ośrodków badawczych. Tym bardziej, że wielu producentów środków transportu, szczególnie w przemyśle lotniczym, rozwija coraz więcej projektów opartych na tym pierwiastku.

Tanią produkcję wodoru z wody za pomocą energii słonecznej może zapewnić materiał pochłaniający zarówno promieniowanie UV, jak i światło widzialne, i przetwarzający je na ładunki, które można rozdzielić, zapewniając odpowiednią energię. Dotychczas używane materiały okazały się mało efektywne. Wielkie oczekiwania wiązano np. z dwutlenkiem tytanu. Niestety ten związek głównie pochłania promieniowanie UV.

Na uniwersytecie Linköping badano porowaty materiał z sześciennego węglika krzemu 3C-SiC. Okazało się, że związek ten pochłania promieniowanie UV i niemal całe światło widzialne. Porowata struktura separuje ładunki, a ponadto sprawia, że powierzchnia czynna jest bardzo duża i związek wytwarza wystarczającą ilość energii do prowadzenia fotoelektrolizy.

liu.se