16 kwietnia 2024

 

civian lasers

Badacze z Fraunhofer IWS w Dreźnie współpracują z izraelską firmą Civian Lasers w zakresie aplikacji autorskiej technologii dynamicznej wiązki laserowej na potrzeby wytwarzania przyrostowego.

Technologia wykorzystuje kombinację dziesiątek mniejszych wiązek laserowych, łączących się w silną wiązkę, której parametry, w przeciwieństwie do dotychczasowych systemów, nie są regulowane soczewkami i lustrami oscylacyjnymi. W ramach metody koherentnej kombinacji wiązek sterowanie optycznym szykiem fazowanym poszczególnych wiązek pozwala sterować kształtem i strukturą energii docelowej wiązki kombinowanej. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod, system dynamicznej wiązki laserowej reaguje na zmiany parametrów w przeciągu kilku mikrosekund (μs).

W ramach programu ShapeAM zbadany ma zostać potencjał zastosowania dynamicznej wiązki laserowej w wytwarzaniu przyrostowym z metalu, przede wszystkim z wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i astronautycznym stopów aluminium i stopów tytanu. Precyzyjna kontrola parametrów i kształtu wiązki lasera ma umożliwić kontrolę strefy przetopu i pozwolić na przezwyciężenie trudności związanych z powstawaniem defektów i pęknięć w strukturze metalicznej stopów wytwarzanych przyrostowo.

civanlasers.com
iws.fraunhofer.de