24 czerwca 2024

 

Energooszczędna metoda spawania laserowego

Wielka liczba konstrukcji stalowych wymagających połączeń spawanych powoduje zużycie ogromnych ilości energii i tzw. materiałów dodatkowych, koniecznych do uzyskania odpowiednich połączeń. Ponadto jakość spawów często bywa niższa od oczekiwanej. Tymczasem liczba stalowych konstrukcji spawanych z roku na rok znacznie wzrasta.

Stąd realizacja projektu VE-MES: energooszczędnego spawania laserowego, wieloprzebiegowego, wąskoszczelinowego, o niskim poziomie zniekształceń. Wykorzystano standardowy laser dużej mocy, koncentrując się na bardzo precyzyjnym ogniskowaniu jego energii. W efekcie zmniejszono liczbę warstw połączenia i drastycznie zmniejszono objętość szwu. Nakład energii zmniejszył się o około 80%. Zużycie materiałów dodatkowych zmalało aż o 85%.

Wartości te otrzymano porównując nowy proces z tradycyjnym procesem spawania łukiem elektrycznym. Maksymalne skoncentrowanie energii w punkcie spawania spowodowało, że pozostające poza nim obszarysą stosunkowo zimne. Czas operacji skrócił się o 50 do 70%, w zależności od rodzaju spawanych konstrukcji. Badania jakości spoiny w kształcie litery V wykazały, że przewyższa ona te uzyskane stosowanymi dotąd metodami.

fraunhofer.de