23 czerwca 2024

 

nowy polimerowy elektrolit

Naukowcy z wielu ośrodków badawczych bezustannie pracują nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi akumulatorów. Efektywne magazynowanie energii elektrycznej jak do tej pory pozostaje ogromnym wyzwaniem.

Guang Yang i Jagjit Nauda z Oak Ridge National Laboratory postanowili sprawić aby powszechnie stosowane akumulatory zawierające lit stały się bardziej stabilne i bezpieczne, oraz pozwalające na znacznie większą ilość cykli ładowania niż obecnie stosowane ogniwa. Akumulatory litowo-jonowe mają poważną wadę. Po pewnym czasie eksploatacji zaczynają powstawać narosty litu, tzw. dendryty, powodujące postępujący spadek parametrów ogniwa.

Z wykorzystaniem politlenku etylenu (PEO) w polietylenie (PS), z plastyfikatorem w postaci np. eteru, opracowano nowy kopolimer blokowy. Skutecznie blokuje on zmiany zachodzące w przewodzącym sztywnym blokowym rdzeniu. Sztywne warstwy zewnętrzne skutecznie blokują powstające dendryty nie dopuszczając do przebicia przez nie właściwego elektrolitu.

ornl.gov