23 czerwca 2024

 

paliwo z dwutlenku węgla

Prowadzony od 2017 roku w ramach europejskiego programu Horizon 2020 eksperyment nazwany SUN-to-LIQUID czeka na wdrożenie przemysłowe. System produkcji paliwa lotniczego z wody i uzyskiwanego z atmosfery dwutlenku węgla w procesie termochemicznym, pozwala uzyskać naftę. Nie odbiega ona właściwościami od tej używanej w lotnictwie. Tak otrzymaną naftę w stosunkowo prosty sposób można też zmienić w olej napędowy.

Jak wyjaśnia prof. Aldo Steinfeld z uniwersytetu technicznego ETH w Zurychu dotychczasowe próby odbywały się tylko w laboratoriach. Obecnie uruchomiono w terenie układ 169 luster śledzących ruch słońca i kierujących energię na szczyt wieży, gdzie umieszczono reaktor. Energia słoneczna napędza cykle utleniania i redukcji (redoks). Umieszczona w reaktorze struktura z ceru produkuje gaz syntezowany z wody i dwutlenku węgla. Wodór i tlenek węgla przechodząc przez konwerter tworzą naftę. Początkowo wydajność wynosiła 4%, ale zdaniem naukowców niebawem może osiągnąć nawet do 15%.

prec.ethz.ch