24 kwietnia 2024

 

MetalPlastik druk 3D

Plastikowe skomplikowane struktury 3D z dodatkami metalowymi są niezwykle trudne do wydrukowania. Jeżeli chodzi tylko o estetykę, to dotychczasowe metody, mimo że skomplikowane i kosztowne, wydają się wystarczające. Procesy się komplikują, gdy należy wydrukować obwody, które mają przewodzić prąd elektryczny.

Zespół naukowców z uniwersytetu Waseda, kierowany przez Kewei Songa i Hirotakę Sato z Nyang Technological University z Singapuru opracował nowy sposób druku pozwalający na drukowanie metalem na plastiku dowolnie skomplikowanych struktur. Proces MM – DLP3DP jest wieloetapowy. Rozpoczyna się od dobrania aktywnych prekursorów czyli związków, które po wydrukowaniu można przekształcić w oczekiwaną substancję. Stosuje się jony palladu wprowadzane do światłoutwardzalnej żywicy. Następuje powlekanie bezprądowe ELP polegające na autokatalitycznej redukcji jonów metalu w roztworze wodnym. Efektem jest wytworzenie powłoki metalicznej. Aparat MM – DL wytwarza mikrostruktury zawierające gniazda żywicy lub aktywnego prekursora. Następnie przeprowadzanie jest bezpośrednie powlekanie metalowych wzorów w procesie ELP. Otrzymana założona, jednakowa grubość metalowych nadruków jest szczególnie ważna w przypadku elektroniki. Dotychczasowe metody nie mogły tego zagwarantować, a ponadto nie działały w przypadku zbyt skomplikowanych struktur.

waseda.jp