22 lipca 2024

 

identyfikacja wad kompozytów włóknistych

Wady kompozytów, takie jak np. złe skręcenie włókien zbrojenia, rozwarstwienia itp. wpływają na ich wytrzymałość. Dotąd trudno było je wykryć w sposób nieniszczący, nawet posługując się ultrasonografią. Tymczasem tego typu wady mogą grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie gdy dotyczą elementów stosowanych w technice lotniczej. Zazwyczaj wadliwe części wykrywa się po już ich wyprodukowaniu i ulegają one wtedy złomowaniu, generując dodatkowe koszty.

Instytut Fraunhofera do spraw Fizyki Wysokich Częstotliwości i Technik Radarowych opracował FiberRadar pozwalający stwierdzić nieprawidłowości w strukturze wyrobów kompozytowych już na etapie produkcji. Urządzenie sprawdza orientację włókien nawet w dolnych warstwach zbrojenia w sposób zautomatyzowany i nieniszczący. Proces opiera się na skanowaniufalami milimetrowymi. W skład systemu wchodzi radar, polarymetryczny robot i oprogramowanie służące obrazowaniu. Wykorzystując polaryzację fal elektromagnetycznych robot skanuje badany element. Następnie radar dokonuje pomiaru. Uzyskane dane oprogramowanie łączy w obraz 3D, na którym dokładnie widać ewentualne nieprawidłowości.

fraunhofer.de