22 kwietnia 2024

 

Tanie i wydajne pozyskiwanie wodoru

Pozyskiwanie wodoru z wody za pomocą elektrolizy znane jest co najmniej od wieku. Proces jest energochłonny, kosztowny i niezbyt wydajny. Obecnie, gdy wodór coraz częściej jest stosowany jako nośnik energii, istniejące technologie jego otrzymywania mogą okazać się niewystarczające.

Di-Jia Liu wraz z zespołem laboratorium Argonne pracującym na zlecenie DOE (Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych) eksperymentował z membraną do wymiany protonów (PEM). Wykorzystywano przy tym odnawialne, nieciągłe źródła energii, takie jak np. wiatr i słońce.

Po zastosowaniu oddzielnych katalizatorów dla każdej z elektrod, prowadząc doświadczenie w temperaturze pokojowej uzyskano znacznie wyższą wydajność niż w dotychczas stosowanych metodach.

Stosowany jako katalizator anody bardzo drogi iryd (około 5000 USD za uncję) zastąpiono tanim kobaltem. Zmiany struktur anody w warunkach roboczych pozostały na tym samym poziomie.

Rozwiązanie już przechodzi testy prowadzone przez wyspecjalizowaną we wprowadzaniu nowości na rynek firmę Ginev inc. Testy te potwierdzają dużą wydajność i znaczne obniżenie kosztów.

anl.gov