24 września 2021

 

News 4 Mikrorobot 700x350

Celem prof. Kaare Hartviga Jensena z duńskiego uniwersytetu technicznego DTU było ograniczenie konieczności zbiorów upraw w tradycyjny sposób, a następnie ich transportu i przetwarzania do produkcji biopaliw, farmaceutyków itp. Opracowana przez niego metoda ekstrakcji eliminuje również potrzebę stosowania procesów chemicznych i mechanicznych w celu uzyskania pożądanych substancji. Podczas tych procesów często odzyskiwane metabolity roślinne ulegają zanieczyszczeniom, których pozbywa się w kolejnych kosztownych procesach.

 

News 3 samozasilający się rozrusznik serca

Niektóre materiały w przyrodzie mogą działać jako konwertery energii, generując ją podczas odkształceń. Jest to znane i powszechnie wykorzystywane (m.in. w tworzeniu czujników i technice laserowej) zjawisko piezoelektryczne. Naturalne materiały składają się ze sztywnych struktur krystalicznych i często bywają toksyczne. Ponadto występuje ich niedobór. Wytworzone przez człowieka miękkie polimery, zwane elastomerami, nie mają zbyt znaczących właściwości piezoelektrycznych.

 

News 2 Bifenyleen struktura

Węgiel przyjmuje różne formy, od diamentu po grafit, i nawet tak zadziwiające jak jednoatomowy grafen, który jest najcieńszym znanym materiałem. Każdy jego atom połączony jest z trzema sąsiednimi, tworząc sześciokąty przypominające plaster miodu. Teoretycznie atomy węgla mogą układać się w inne sieci, jednak dotąd nie sprawdzono tego praktycznie.

 

Małe latające statki powietrzne pionowego startu i lądowania (E-VTOL) są coraz częściej konstruowane i intensywnie testowane. Kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej i dyrektor Centrum Silników Elektrochemicznych Penn State University Chao-Yang Wang widzi w nich przyszłość transportu. Uważa również, że stanowią ogromne wyzwanie dla akumulatorów. Wymagają one bowiem bardzo dużej gęstości energii, aby odpowiednio długo utrzymać maszynę w powietrzu. Muszą również zapewnić odpowiednio dużą moc podczas startu i lądowania, aby utrzymać maszynę w pionie. W przypadku użycia do celów komercyjnych muszą również mieć możliwość szybkiego naładowania przy założeniu piętnastu komercyjnych lotów dziennie. Do tego muszą też być lekkie.

 

weeder

Amerykańska firma Carbon Robotics zaprezentowała autonomiczny robot pielący Weeder na podwoziu kołowym. Jest to zintegrowana, automatyczna platforma, łącząca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemów wizji komputerowej i tzw. rolnictwa precyzyjnego z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie robotyki i pojazdów autonomicznych.