3 lipca 2022

 

NASA ORNL kompozyt węglowy

Naukowcy z Oak Ridge National Laboratory opracowali nowy proces technologiczny, pozwalający na uzyskanie kompozytów węglowych odpornych na działanie ekstremalnie wysokich temperatur. Otrzymany kompozyt zostanie przetestowany we współpracy z NASA tej jesieni.

 

Borek magnezu (MgB2) ma potencjał stać się tanim i ogólnie dostępnym materiałem nadprzewodzącym na potrzeby wielu różnych zastosowań. Jednak porowata struktura tego materiału ogranicza możliwości jego wykorzystania. Zespół naukowców z japońskiego Shibaura Institute of Technology opracował nową technologię otrzymywania gęstych, masywnych struktur MgB2 za pomocą spiekania iskrowo-plazmowego (SPS).

 

chłodzenie bez prądu 1

Obniżanie temperatury w celu przechowywania żywności lub chłodzenia pomieszczeń jest problemem, szczególnie w krajach o gorącym klimacie. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne pochłaniają ogromne ilości energii, a utrzymanie niskich temperatur w miejscach gorących i pozbawionych prądu wydaje się niemożliwe.

 

ogniwa z elektrodą krzemową

Sprawniejsze, tańsze i lżejsze ogniwa są bardzo istotne nie tylko w elektromobilności. W wielu placówkach naukowych na całym świecie trwają intensywne prace nad nowymi rozwiązaniami lub udoskonalaniem już istniejących. Kalifornijski uniwersytet San Diego wraz z LG Energy Solution po raz kolejny rozpoczął analizowanie anod krzemowych, których gęstość energii jest dziesięciokrotnie większa niż stosowanych powszechnie grafitowych.

 

superconducting magnet MIT and CFS

Dotąd w przeprowadzanych reakcjach termojądrowych nie udało się uzyskać większej ilości energii od tej, poświęconej na wywołanie reakcji. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology wykorzystując reaktor typu tokamak wyeliminowali dotąd stosowany, niezwykle energochłonny i niebezpieczny, chociażby ze względu na konieczność użycia dużej ilości materiałów radioaktywnych, sposób utrzymania wysokich pól magnetycznych. Uzyskanie indukcji pola magnetycznego o wartości 20 Tesli to duże osiągnięcie dla magnesów nadprzewodnikowych.