25 lipca 2024

 

ciche śmigło o zoptymalizowanej konstrukcji

Naukowcy ze szwedzkiego Chalmers University of Technology zajęli się problemem, który jak dotąd był pomijany. Powstaje coraz więcej nowych statków powietrznych z napędem elektrycznym. O ile ich emisja spalin jest zerowa, to emisja hałasu bywa potężna. Jak stwierdził prof. Hua Dong Yao, specjalista od badań dynamiki płynów i technologii morskich, zastąpiono jedną szkodliwą emisję drugą.

 

identyfikacja wad kompozytów włóknistych

Wady kompozytów, takie jak np. złe skręcenie włókien zbrojenia, rozwarstwienia itp. wpływają na ich wytrzymałość. Dotąd trudno było je wykryć w sposób nieniszczący, nawet posługując się ultrasonografią. Tymczasem tego typu wady mogą grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie gdy dotyczą elementów stosowanych w technice lotniczej. Zazwyczaj wadliwe części wykrywa się po już ich wyprodukowaniu i ulegają one wtedy złomowaniu, generując dodatkowe koszty.

 

miękki robot gąsienica

Miękki pełzający robot z rozproszoną, programowalną aktywacją termiczną, poruszający się jak gąsienica, to proste urządzenie, które może mieć wiele różnych zastosowań, dzięki zdolności do poruszania się w bardzo ograniczonej przestrzeni.

 

Przełomowe kondensatory z polisulfanowym dielektrykiem

Wraz z silną presją na elektryfikację pojazdów i statków powietrznych obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na innowacje w dziedzinie budowy kondensatorów, wykorzystywanych do krótkotrwałego dostarczania mocy szczytowej w elektrycznych układach napędowych. Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory opracowali nowej generacji kondensator, zdolny obsługiwać rekordowe ilości energii elektrycznej i wytrzymywać wysoką temperaturę.

 

izolator nadprzewodnik przełącznik

Grafen ciągle demonstruje coraz to nowe właściwości. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology znaleźli jego nową, bardzo egzotyczną właściwość. Stosując płytki o grubości jednego atomu, ułożone pod objętym tajemnicą kątem, zbudowali strukturę, która błyskawicznie potrafi zmienić się z izolatora w nadprzewodnik i odwrotnie.