2 grudnia 2022


Testy samochodów elektrycznych prowadzone w gorącym klimacie wykazują znaczny spadek zasięgu pojazdów. Powodowany on jest koniecznością stosowania klimatyzacji, która potrafi zużyć nawet 50% zmagazynowanej energii.

Zbudowano więc jedno urządzenie zawierające w sobie silnik elektryczny i pompę powietrza. Obok większej wydajności i mniejszej masy od powszechnie używanych obecnie rozwiązań urządzenie zajmuje znacznie mniej miejsca. Miejsce to można wykorzystać do rozmieszczenia kolejnych akumulatorów. Rozwiązaniem już zainteresował się niemiecki DLR.

www.ntu.edu


Opracowana przez PacificNorthwest National Laboratory technologia otrzymywania ropy naftowej ze ścieków jest prosta i naśladuje warunki geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej.

Hydrotermalne skraplanie ścieków polega na poddawaniu ich wysokiemu ciśnieniu i temperaturze, a cały proces trwa zaledwie kilka minut. W efekcie powstaje materiał przypominający surową ropę naftową, świeżo wypompowaną z podłoża. Zawiera niewielką ilość wody i tlenu – można rafinować go jak zwykłą ropę. W USA powstaje około 34 mln l ścieków dziennie. Można z nich otrzymać do 30 mln baryłek ropy rocznie. Jedna osoba generowałaby od 2 do 3 l surowej ropy rocznie.

www.pnl.gov


Koncern Dassault Systèmes przedstawił 12 października nową wersję SOLIDWORKS 2017, oprogramowania wspierającego projektowanie, walidację, równoległą pracę oraz zarządzanie tworzeniem produktu.

soldworks 2017


Od ponad dziesięciu lat trwają badania nad materiałami, które po uszkodzeniu mogą same się naprawić. W ich efekcie powstały np. samonaprawiające się powłoki antykorozyjne. Dotąd zajmowano się wyłącznie materiałami elastycznymi.

samonaprawiajacy krysztal

W New York University Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozpoczęto badania kryształów pod tym właśnie kątem. Kryształ otrzymany z wykorzystaniem układów pirozolowych i związków siarki został złamany na dwie części. Złożono je i okazało się, że po dwudziestu czterech godzinach ponownie się połączyły. W miejscu złamania pozostała niewielka rysa. Prowadzący badania dr Pance Naumov i dr Patrick Commins uważają, że wiele innych kryształów również ma taką zdolność, tylko jak dotąd nikt tego nie badał.

nyuad.nyu.edu


Tegoroczne siódme Forum MotoSolutions – best practices w przemyśle motoryzacyjnym odbędzie się w dniach 17-18 listopada, w Hotelu Best Western Premier w Krakowie. Wydarzenie skierowane jest głównie do średniej i wyższej kadry zarządzającej w zakładach produkcyjnych (producenci pojazdów, dostawcy części, podzespołów).

Podczas forum menedżerowie z sektora automotive zaprezentują najskuteczniejsze praktyki i strategie stosowane w swoich firmach lub u klientów. Wśród tegorocznych prelegentów są m.in. przedstawiciele GM Manufacturing Poland, MAN Bus, Nexteer Automotive Poland, TRW Steering Systems Poland, Federal-Mogul, NSK Steering Systems Europe, Volkswagen Poznań, Raben Transport i in.
Wśród prezentowanych zagadnień znajdą się m.in.: zarządzanie przedsiębiorstwem o złożonym profilu produkcyjnym, wyzwania rekrutacyjne i ich realizacja, praca standaryzowana a wydajność procesów produkcyjnych. Odbędzie się także panel dyskusyjny o potrzebach i wyzwaniach rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie.
Forum MotoSolutions to także wystawa szerokiej oferty produktów i usług związanych z branżą motoryzacyjną. Podczas spotkania tradycyjnie zostaną wręczone Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego – wyróżnienia przyznane przez organizatora forum, firmę AutomotiveSuppliers.pl.
Szczegółowe informacje na stronie www.motosolutions.pl

automotivesuppliers.pl