18 kwietnia 2024


Od ponad dziesięciu lat trwają badania nad materiałami, które po uszkodzeniu mogą same się naprawić. W ich efekcie powstały np. samonaprawiające się powłoki antykorozyjne. Dotąd zajmowano się wyłącznie materiałami elastycznymi.

samonaprawiajacy krysztal

W New York University Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozpoczęto badania kryształów pod tym właśnie kątem. Kryształ otrzymany z wykorzystaniem układów pirozolowych i związków siarki został złamany na dwie części. Złożono je i okazało się, że po dwudziestu czterech godzinach ponownie się połączyły. W miejscu złamania pozostała niewielka rysa. Prowadzący badania dr Pance Naumov i dr Patrick Commins uważają, że wiele innych kryształów również ma taką zdolność, tylko jak dotąd nikt tego nie badał.

nyuad.nyu.edu


Tegoroczne siódme Forum MotoSolutions – best practices w przemyśle motoryzacyjnym odbędzie się w dniach 17-18 listopada, w Hotelu Best Western Premier w Krakowie. Wydarzenie skierowane jest głównie do średniej i wyższej kadry zarządzającej w zakładach produkcyjnych (producenci pojazdów, dostawcy części, podzespołów).

Podczas forum menedżerowie z sektora automotive zaprezentują najskuteczniejsze praktyki i strategie stosowane w swoich firmach lub u klientów. Wśród tegorocznych prelegentów są m.in. przedstawiciele GM Manufacturing Poland, MAN Bus, Nexteer Automotive Poland, TRW Steering Systems Poland, Federal-Mogul, NSK Steering Systems Europe, Volkswagen Poznań, Raben Transport i in.
Wśród prezentowanych zagadnień znajdą się m.in.: zarządzanie przedsiębiorstwem o złożonym profilu produkcyjnym, wyzwania rekrutacyjne i ich realizacja, praca standaryzowana a wydajność procesów produkcyjnych. Odbędzie się także panel dyskusyjny o potrzebach i wyzwaniach rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie.
Forum MotoSolutions to także wystawa szerokiej oferty produktów i usług związanych z branżą motoryzacyjną. Podczas spotkania tradycyjnie zostaną wręczone Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego – wyróżnienia przyznane przez organizatora forum, firmę AutomotiveSuppliers.pl.
Szczegółowe informacje na stronie www.motosolutions.pl

automotivesuppliers.pl


Na tegorocznych Targach Hanowerskich firma igus zaprezentowała pierwsze wózki ślizgowe do prowadnic liniowych o różnych promieniach zagięcia. Wózki z pływającym łożyskowaniem nadają się do różnorodnych zastosowań, od przemysłu meblarskiego, przez motoryzację, po technikę sceniczną.

Przed rokiem w ofercie igus pojawiły się po raz pierwszy gięte prowadnice liniowe, opracowane na bazie sprawdzonych w praktyce łożysk liniowych drylin. Wózki ślizgowe są przeznaczone do prowadnic liniowych o różnych promieniach gięcia jednej szyny. Mają łożyskowanie pływające, dzięki czemu mogą być przesuwane z odcinka prostego do łuku. W celu wyrównywania odstępów od prowadnicy, w nowych wózkach ślizgowych zastosowano ruchomą czaszę z odpornego na ścieranie tworzywa iglidur, dzięki czemu wózki mogą poruszać się w prowadnicach płaskich, a także wypukłych lub wklęsłych. Podobnie jak wózki do prowadnic o stałym promieniu gięcia, nowe wózki są oferowane (na życzenie) wraz z zaciskiem ręcznym, który pozwala na ich zablokowanie w dowolnym położeniu.

www.igus.pl


Po intensywnych testach firma Continental zdecydowała się na budowę w Anklam, kosztem 35 mln euro, zakładu pozyskującego gumę z odmiany mniszka lekarskiego, zwanej kok-sagiz lub ruski mlecz. Roślina ta ma uniezależnić firmę od wahań cen na rynku kauczuku i znacznie uprościć dostawy surowca.

Tworzywo, zwane Taraxagum, nagrodzono na targach Automechanika 2016 we Frankfurcie. Kok-sagiz znany był dobrze w pierwszych latach powojennych. Zgodnie z zaleceniem radzieckich agronomów, w Polsce było wiele jego upraw, jeszcze w początku lat pięćdziesiątych (podobnie jak barszczu Sosnowskiego, przeznaczonego na paszę). Mniszek „ruski mlecz” uprawiano również w III Rzeszy, w celu zapewnienia gumy dla przemysłu zbrojeniowego.

www.continental-tire.com


Dotychczasowe nanoszenie bardzo cienkich warstw materiałów odbywało się przy temperaturach powyżej 800° C. Technologia ta była skomplikowana i mało precyzyjna, a do tego wysoka temperatura często negatywnie wpływała na właściwości materiałów, szczególnie w przypadku elementów warstw półprzewodnikowych.

nakladanie materialow ultracienkich

Defence Advanced Research Project Agency (DARPA) wraz z naukowcami z uniwersytetu w Kolorado przedstawiła nową metodę (EE-ALD – electron enhanced atomic layer deposition), pozwalającą – dzieki stymulowanej elektronowo desorpcji wodoru – na powlekanie powierzchni w temperaturze pokojowej i precyzyjną kontrolę tworzonych struktur w trzech wymiarach. Przeprowadzono pokaz powlekania folią z azotku galu podłoża krzemowego w temperaturze 27° C. Nowa metoda pozwala na łączenie wcześniej niekompatybilnych materiałów.

www.darpa.mil