1 marca 2024


Najnowsza odsłona pakietu narzędzi do projektowania 3D i inżynierii SOLIDWORKS zawiera szereg ulepszeń, nowych funkcji i metod pracy przyspieszających i optymalizujących rozwój produktów. Została przygotowana przez zespół badawczo-rozwojowy Dassault Systèmes z uwzględnieniem sugestii społeczności użytkowników.

Dzięki postępującej integracji z platformą 3DEXPERIENCE, nowa wersja oprogramowania SOLIDWORKS zapewnia większą wydajność, optymalizację toku pracy i dostęp do całej gamy rozszerzeń. Z zakresu narzędzi projektowych można wyróżnić między innymi następujące nowe funkcje programu:

  • Drawing Detailing Mode – umożliwia szybszą pracę na rysunkach z wieloma arkuszami, rozbudowaną konfiguracją i widokami zawierającymi dużą ilość danych. W ramach tego trybu przyspieszono czas wczytywania rysunków, przy zachowaniu możliwości dodawania i edytowania adnotacji.
  • Elementy elastyczne i sprężyste – funkcję Make Part Flexible docenią konstruktorzy mający na co dzień do czynienia z ruchomymi podzespołami, w których występują elastyczne osłony, sprężyny itp. Dzięki tej funkcji elementy elastyczne i sprężyste będą automatycznie dostosowywać się do zmian położenia podzespołów, bez potrzeby manualnej konfiguracji czy dodatkowych plików.
  • Udoskonalenia SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Electrical Connector oraz SOLIDWORKS PCB Connector, pozwalają całościowo projektować układy elektroniczne i zarządzać danymi z uwzględnieniem bezpiecznego przechowywania, indeksowania i kontroli wersji, umożliwiając jednocześnie ściślejszą współpracę pomiędzy zespołami korzystającymi z rozwiązań ECAD i MCAD.
  • Funkcja odręcznego dodawania adnotacji adresowana jest przede wszystkim do użytkowników urządzeń dotykowych. Zdaniem producenta oprogramowania, przyczyni się to do lepszej wymiany informacji np. pomiędzy inżynierami na hali produkcyjnej a biurem konstrukcyjnym.

Markup Hero

  • Ukłonem w stronę użytkowników drukarek 3D jest funkcja automatycznego generowania warstwowej konfiguracji elementu pod kątem druku przyrostowego, z uwzględnieniem gabarytów, rodzaju materiału, koloru i tekstury elementu. Baza drukarek pozwala na porównanie założeń konstrukcyjnych z możliwościami urządzenia, które ma być użyte do wytworzenia części.

3d Printing Hero

  • Inżynierowie pracujący w zespołach, w których wykorzystuje się także inne oprogramowanie CAD, docenią możliwość importu do złożenia modeli w innych formatach, bezpośrednio z poziomu Windows Explorera.

Pełna lista udoskonaleń dostępnych w pakiecie SOLIDWORKS 2020 dostępna jest na stronach producenta.