24 maja 2024

 

Dassault Systemes zaprezentowało najnowszą wersję SOLIDWORKS 2021, wprowadzającą kolejne usprawnienia w zakresie projektowania produktów, sporządzania dokumentacji technicznej, sprawdzania poprawności i zarządzania danymi, które przyczyniają się do dalszej optymalizacji procesów konstrukcyjnych. W najnowszej odsłonie SOLIDWORKS znajdziemy więc usprawnienia wydajności dotyczące projektowania części i złożeń, pobierania produktów, tworzenia rysunków, grafik i zarządzania danymi w celu przyspieszenia operacji na plikach. Rozszerzone zostały także funkcjonalności w zakresie uproszczeń w pracy nad dużymi złożeniami, bardziej elastycznego projektowania części i wydajniejszej symulacji.

08 Usprawniona wydajnosc wyswietlania grafiki

W najnowszej wersji SOLIDWORKS konstruktorzy CAD mogą skorzystać z m.in.: udoskonalonego trybu opisywania rysunków zapewniającego większe możliwości dodawania objaśnień otworów, edytowania istniejących wymiarów i wprowadzania adnotacji oraz dodawania widoków szczegółów; udoskonalonego modelowania złożeń, z opcją szyku łańcuchowego wzdłuż ścieżek pozwalającą wykorzystać długość krzywej zamiast długości cięciwy; udoskonalonego upraszczania złożeń, z możliwością łatwego przełączania między wersją pełną i uproszczoną. Zoptymalizowana została wydajność okluzji, szybkiego przełączania konfiguracji, jak też pracy z krawędziami sylwetki i rysunkami. Przyspieszono także otwieranie, zapisywanie i zamykanie złożeń oraz umożliwiono wykrywanie i raportowanie zależności cyklicznych.

07 Usprawniona wydajnosc tworzenia rysunkow 1

03 Uproszczenia dla duzych zlozen

Lista nowości obejmuje także nowe opcje, takie jak polecenie Ponów dostępne dla ponad 60 operacji i poleceń przy projektowaniu części; odgięcia krawędzi arkusza blachy na nieplanarnych stycznych krawędziach; możliwość rozkładania skomplikowanych odgięć; możliwość dodawania i oceniania równań we właściwościach pliku i właściwościach listy elementów ciętych; możliwość przenoszenia materiałów na poziomie części podczas wstawiania części lub tworzenia jej lustrzanego odbicia, wstawiania wyprowadzonej części komponentu lub wstawiania lustrzanego odbicia części komponentu. W programie znajdziemy także próbnik kolorów z aplikacji zewnętrznych na potrzeby pracy nad wyglądami. Inżynierowie pracujący w międzynarodowym środowisku docenią także opcję pokazująca przetłumaczone nazwy operacji w drzewie FeatureManager.

11 Wyglady kopiowane za pomoca probnika

Udoskonalenia programu pozwolą na bardziej efektywne symulacje dzięki opcji identyfikowania i izolowania elementów niskiej jakości przez funkcję diagnostyki siatki oraz monitowania o ich naprawę. Usprawniono także tworzenie siatki dzięki poprawie dokładności wiązania, a także poprawiono konwergencję poprzez stabilizację kontaktu.

Na potrzeby projektowania układów przewodów elektrycznych wprowadzono możliwość poprowadzenia wielu przewodów i kabli przez uchwyt oraz lepszą kontrolę nad ich rozmieszczaniem. Umożliwiono także łączenie przewodów przy użyciu komponentu szybkozłączki elektryczne i dodano obsługę zakończeń w tabelach złączy oraz bibliotece połączeń i akcesoriów. Pojawiło się także więcej opcji spłaszczania na potrzeby tworzenia dokumentacji płaskiej wiązek.

Konstruktorzy form wtryskowych docenią udoskonaloną bibliotekę tworzyw sztucznych, a także zwiększoną dokładność wyników symulacji chłodzenia dzięki modelowaniu i tworzeniu siatki dla rzeczywistych przegród i dysz chłodzących.

Więcej informacji o SOLIDWORKS 2021 od Dassault Systèmes: https://www.solidworks.com/product/whats-new