13 kwietnia 2024


Dwunastego października w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona najnowszej wersji oprogramowania inżynierskiego SOLIDWORKS.

SW news
SOLIDWORKS CAM umożliwia w jednym pliku łączenie widoków 3D projektowanych produktów z danymi dostępnymi wcześniej w dokumentacji płaskiej

Przedstawiciele producenta omówili najważniejsze zagadnienia związane z firmą i jej produktami. Sytuację biznesową marki w Polsce i na świecie przedstawił Uwe Burk, a Marcin Sitkiewicz opowiedział o nowych funkcjonalnościach systemu bazującego na platformie 3DEXPERIENCE (środowisko SOLIDWORKS CAM, projektowanie elektryczne i układów elektronicznych, zarządzanie danymi rozproszonymi, wizualizacje w Virtual Reality i in.) i jego planowanym rozwoju.

W drugiej części konferencji przedstawiciele firmy URSUS zaprezentowali przygotowany w SOLIDWORKS projekt nadwozia do planowanego samochodu elektrycznego Elvi (samo nadwozie, na kołach, miało już wcześniej swoją premierę na wrześniowych targach Hannover Messe).