24 maja 2024


13 kwietnia w krakowskim Browarze Lubicz odbędzie się seminarium organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Projektowania, Analiz i Symulacji Inżynierskich NAFEMS.

hyperworks solutions additivemanufacturing RUAG

Stowarzyszenie NAFEMS, zrzeszające użytkowników różnych metod symulacyjnych z wielu sektorów przemysłowych, a także dostawców technologii, badaczy i akademików z wielu krajów na całym świecie, od 1983 roku działa na rzecz popularyzacji informacji i wiedzy na temat symulacji inżynierskich, doskonali ich metody oraz umiejętności ich wykorzystania, a także promuje współpracę i wymianę doświadczeń użytkowników. Organizuje seminaria, szkolenia i konferencje na całym świecie, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu symulacji i analiz. W tym roku – po raz pierwszy w Polsce.
Kwietniowe seminarium w Krakowie poświęcone będzie problematyce optymalizacji konstrukcji w oparciu o symulację. Wśród planowanych wystąpień znajdą się między innymi referaty: W oparciu o plik czy o platformę: propozycja jednolitego rozwiązania optymalizacji topologii; Wykorzystanie metody odpowiedzi powierzchni RSM do ustalenia optymalnych parametrów połączeń klinowych; Optymalizacja konstrukcji stentów naczyniowych; oraz Optymalizacja dwuskładnikowego systemu implantowego przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego. Seminarium będzie okazją do spotkania międzynarodowej społeczności praktyków z różnych gałęzi przemysłu i akademików różnych specjalności inżynierskich, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wiedzy, dyskusję na temat problemów i doskonalenie warsztatu konstrukcyjnego. Prezentacje przedstawiane będą w języku angielskim.

Nasz miesięcznik jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej informacji na: www.nafems.org/events/nafems/2018/simulation-based-optimisation