18 kwietnia 2024


XXIV Edycja Sympozjum Technicznego PLASTECH odbędzie się w dniach od 11 do 13 kwietnia w CK Folwarku w Łochowie pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu – projektowanie i rozwój konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych”.

Doroczne sympozjum jest okazją do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz specjalistycznymi technologiami dla uczestników, a firmom z branży tworzywowej zapewnia płaszczyznę wymiany doświadczeń i prezentacji możliwości. W programie przewidziano szereg prelekcji, poświęconych zagadnieniom takim jak: dobór metodologii i narzędzi dla właściwej realizacji projektów biznesowych; nowoczesna organizacja wydziału wtrysku; kryteria ekonomiczne decydujące o wyborze wtryskarki; wtryskiwanie hybrydowe; systemy SMED w przetwórstwie tworzyw sztucznych; druk 3D jako doskonała alternatywa dla produkcji niskoseryjnej; praktyczne aspekty użytkowania form i systemów gorącokanałowych; kluczowe kryteria dla projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w warsztatach pt. Zasady przetwórstwa tworzyw częściowo krystalicznych.
W zamyśle organizatorów, sympozjum ma służyć pogłębieniu integracji środowiska przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce.

Szczegóły na:
http://plastech.tworzywa.pl