22 kwietnia 2024


24 maja 2018 roku w Instytucie Lotnictwa odbędzie się oficjalne podpisanie listu intencyjnego pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przedstawicielami Instytutu Lotnictwa oraz czołowych firm z branży lotniczej i zbrojeniowej w zakresie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia budowy polskiego wielozadaniowego samolotu turbośmigłowego nowej generacji ILX-34

Wydarzenie odbędzie się w ramach „XVIII Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii – 100 lat współpracy nauki z przemysłem” mającej na celu określenie kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także problemów związanych z ich realizacją. Oficjalna część spotkania obejmuje przedstawienie ogólnych założeń projektu ILX-34, podpisanie listu intencyjnego przez zaproszonych sygnatariuszy oraz wręczenie pamiątkowych medali Instytutu Lotnictwa z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego. Goście konferencji wezmą również udział w sesjach tematycznych poświęconych technologiom lotniczym oraz kosmicznym. Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji będzie panel ekspercki z udziałem przedstawicieli ministerstw oraz polskiej i amerykańskiej kadry akademickiej na temat wyzwań w komercjalizacji projektów naukowo-badawczych. Drugi dzień wydarzenia będzie poświęcony tematyce obronności, bezpieczeństwa, nowych technologii oraz technologii wytwarzania i materiałów kompozytowych.
Konferencja organizowana jest wspólnie przez Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University.

Źródło: Instytut Lotnictwa