22 kwietnia 2024


Temat Design for Assembly (DFA), czyli „projektowania pod montaż”, wyrósł dzięki wzrastającej automatyzacji produkcji i nacisku na stałe obniżanie kosztów. Praktycznie każdy wyrób może być przeprojektowany tak, aby składał się z mniejszej ilości części, a jego montaż był szybszy i bez błędów. Po co jednak przeprojektowywać, skoro można od razu projektować zgodnie z zasadami DFA?

5 i 6 grudnia w Warszawie odbędzie się pierwsze szkolenie z DFA organizowane przez Grupę ODITK.
W programie szkolenia m.in.:

  • Analiza eliminacji: materiał, ruch, regulacja / demontaż;
  • Sposoby na szybkie szacowanie niezbędnej liczby części;
  • Zagadnienia montażu: typy montażu, przemieszczanie części (handling), geometria części, pozycjonowanie (insertion), regulacja, standaryzacja części, poka-yoke, przyrządy montażowe i narzędzia, rodzaj montażu, ergonomia i ułatwienia na stanowisku montażowym;
  • DFA dla montażu automatycznego;
  • Kalkulacja czasu montażu w oparciu o normogramy DFA;
  • Praktyczne studia przypadków.

Oferta szkolenia skierowana jest przede wszystkim do konstruktorów odpowiedzialnych za nowy wyrób, osób odpowiedzialnych za design i funkcjonalność produktu, technologów, projektantów i osób ze wsparcia produkcji oraz do kierowników biur konstrukcyjnych i zespołów projektowych.

triz.oditk.pl/dfa