24 czerwca 2024


Doroczne spotkanie użytkowników systemów do symulacji inżynierskich ANSYS odbyło się 9 listopada, w hotelu Marriott, w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była firma Symkom obchodząca jubileusz 20-lecia aktywności w Polsce.

SymKom 27

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszą wersją ANSYS Workbench 19.1 i 19.2, i ich możliwościami w analizach przepływowych, mechanicznych, elektromagnetycznych preprocesorów i generatorów siatki. Nowością była prezentacja programów SCADE i MEDINI, które umożliwiają generowanie certyfikowanych kodów źródłowych dla systemów wbudowanych. Ponadto, goście konferencji, firmy i instytucje wykorzystujące oprogramowanie ANSYS w codziennej pracy, zaprezentowały m.in. jak analizy numeryczne wspierają proces projektowania małej platformy satelitarnej, modelowanie procesów cieplno-przepływowych w próżniowych piecach indukcyjnych i inne zagadnienia symulacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dr Leszka Rudniaka poświęcona nowym technologiom generacji siatki w programie Fluent Mesher. Konferencja jak co roku była świetną okazją do spotkania użytkowników oprogramowania ANSYS, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

symkom.pl