22 lipca 2024


Tegoroczna Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowana przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, odbędzie się w dniach 22-24 maja w hotelu Perła Południa, w miejscowości Rytro, w Beskidzie Sądeckim.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych, elektromobilności (w tym projektowania), eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym, projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych, awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych, metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej, silników dostosowanych do trudnych warunków pracy, nowych rozwiązań silników, np. z magnesami trwałymi, modernizacji silników i układów napędowych, a ponadto tradycyjnie tematykę bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych, energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych, wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych, układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów elektrycznych, także w wersji terenowej, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.

www.komel.katowice.pl