24 czerwca 2024


Otwarte zostały zapisy na organizowane przez Grupę ODITK szkolenia w lutym w Warszawie z Design For Assembly (DFA) czyli projektowania pod montaż (25-26.02) oraz Design For Manufacturing (DFM) – projektowanie pod wytwarzanie (27-28.02).

Projektowanie pod montaż, lub inaczej: inżynierska optymalizacja wyrobu, to szkolenie, w trakcie którego prezentowane będą m.in. różnice między DFA a tradycyjnym procesem prowadzenia projektu urządzenia/wyrobu, sposoby mierzenia jakości projektu wyrobu, oraz porady jak zmniejszyć koszt produktu bez uszczerbku na funkcjonalności, jakości czy niezawodności.
Z kolei na szkoleniu z projektowania pod wytwarzanie (optymalizacja wyrobu na etapie projektowania) znajdą się m.in. szczegółowe omówienie procesów: usuwania materiału, cięcia, dodawania materiału i połączeń nierozłącznych, montażu i połączeń rozłącznych, obróbki wykańczającej oraz pokryć powierzchni i zabezpieczeń przed korozją. Omawiany ma być także wpływ decyzji konstruktora na cenę produktu.
Szkolenia DFA i DFM skierowane są do inżynierów konstruktorów, odpowiedzialnych za nowy wyrób, designerów i osób odpowiedzialnych za wygląd i funkcjonalność produktu, cost engineer’ów, technologów, projektantów i osób ze wsparcia produkcji, oraz do kierowników biur konstrukcyjnych i zespołów projektowych.

www.triz.oditk.pl/dfa