24 maja 2024


We wrześniu ukazała się nowa wersja programu ZWCAD. Zawiera ona szereg ulepszeń i rozwiązań usprawniających proces projektowania inżynierskiego.

ZWCAD przezroczystosc warstw
Przezroczystość wszystkich obiektów na warstwie można ustawić zbiorczo w oknie ustawienia warstw (jak na rysunku) lub w oknie właściwości.

Wersja 2021 ma ulepszony silnik graficzny, umożliwiający szybszy odczyt rysunków oraz płynniejsze wyświetlanie obiektów. Zmiany w silniku graficznym zostały wprowadzone także pod kątem przezroczystości obiektów. Możliwe jest przypisanie wartości (od 0 do 90) przezroczystości obiektów, kreskowania, odniesienia, warstwy itp.
W nowym ZWCAD wygodnie można zarządzać wszelkiego rodzaju podkładami. Lista wstawionych plików DWG, DWF, PDF oraz rastrów umieszczona jest w jednym oknie. Dzięki temu łatwo jest na przykład zmienić ścieżkę dostępu do plików na względną lub podmienić ścieżkę. Ponadto, dla każdej rzutni można już też ustawić osobne właściwości linii np.: kolor, rodzaj linii czy grubość.

Więcej – na www.zwcad.pl