25 lipca 2024

 

NAFEMS NRC22EE

W dniach 19 i 20 października w Pradze czeskiej odbyła się druga wschodnioeuropejska regionalna konferencja NAFEMS, poświęcona tematyce symulacji inżynierskich.

W konferencji wzięło udział 60 inżynierów z naszej części Europy, między innymi z Polski. Była to dla nich okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy, a także dyskusji na istotne tematy w dziedzinie symulacji i analiz. Doskonaleniu warsztatu inżyniera symulacji służyły odbywające się częściowo równolegle seminaria teoretyczno-praktyczne, z których jedno poświęcone było dynamice płynów, a drugie dotyczyło metodologii digital twin.

Jednym z zaproszonych prelegentów był dr Ivan Krajinović, szef działu symulacji w Rimac Technology, który opowiedział o swoich doświadczeniach z wykorzystaniem cloud computing w symulacjach numerycznych na potrzeby konstrukcji układów napędowych supersamochodów elektrycznych Rimac.

W kolejnych wystąpieniach dużo uwagi poświęcono coraz bardziej istotnemu zagadnieniu symulacji procesów wytwarzania przyrostowego ze stopów metali, mającemu elementarne znaczenie w procedurach kwalifikacji i certyfikacji wyrobów przyrostowych do zastosowania między innymi w lotnictwie i motoryzacji.

Przybliżone zostały również aspekty symulacji akumulatorów i napędów elektrycznych, a także zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi Open Source i sztucznej inteligencji w pracy inżyniera symulacji.

Urok średniowiecznej Pragi sprzyjał integracyjnemu charakterowi nieoficjalnej części programu.

Organizatorzy już dziś zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji NAFEMS Eastern Europe Conference, która odbędzie się w 2024 roku.