2 października 2023

Analizy, symulacje

Modelowanie zjawisk sprzężonych
Projektowanie i produkcja barier drogowych metodą rotomouldingu
Wykorzystanie substruktur w analizach MES
Niskospadowa turbina rurowa z ukośną linią wału
Refleksja o obliczeniach inżynierskich
Python orężem nowoczesnego inżyniera
Meshfree – czyli wolny od kroku dyskretyzacji
Badanie wpływu uszkodzeń zębów na dynamikę przekładni zębatej przy pomocy metod komputerowych
Symulacje oparte na modelu – nowe podejście do projektowania pojazdów i maszyn
Symulacja – nie tylko dla orłów
Analizy sztywności dużych form o złożonej kinematyce
MIDAS Nastran FX. Porównanie oprogramowania do symulacji MES
Symulacja z blokowaniem zmiennych
Systemy monitorowania uszkodzeń statków powietrznych
Analiza modalna oraz jej zastosowanie w testach wibracyjnych
Analizy zderzeń pojazdów ze słupami latarń ulicznych
Symulacja ruchliwości robota
Jak uniknąć powszechnych błędów przy obliczeniach CFD?; cz. 2
Analiza naprężeń łopatki sprężarki w środowisku Simcenter Multiphysics
Jak uniknąć powszechnych błędów przy obliczeniach CFD?
Jak weryfikować dokładność maszyn testujących amortyzatory samochodowe?
Badanie wpływu zmian natężenia prądu na spawanie stopu aluminium AW-7075
Badanie dokładności wymiarowej wypraski z polipropylenu napełnionego włóknem szklanym
Analiza modalna jako narzędzie do rozwiązywania problemów inżynierskich
Temperatura formy a przepływ tworzywa w formie wtryskowej