3 lipca 2022

Programy

Analiza tolerancji w programie Creo Elements/Pro 5.0
Konstrukcje spawane w SolidWorks
Projektowanie formy wtryskowej za pomocą oprogramowania Creo Elements/Pro Foundation XE (Pro/E) część 2 – projektowanie wyrobu
Modelowanie zjawiska wybuchu w programie ANSYS AUTODYN
Technologia wykonania ślimaka wspomagana narzędziami CAD/CAM
Obliczenia, symulacje oraz dobór zastosowanie programów CFD w pneumatyce
Projektowanie formy wtryskowej w programie Pro/ENGINEER (CREO Elements/Pro) część 1 – projektowanie wyrobu
SOLID EDGE ST3
ANSYS Fluent 13 nowe możliwości optymalizacji
CATIA V6 mity i rzeczywistość
Modelowanie i badanie elementów z kompozytów włóknistych
Nowa odsłona SolidWorks
Nowoczesne technologie 3D w procesie powstawania produktu
Polskie oprogramowanie CAM ze wsparciem technicznym
V6 – (R)Ewolucja?
CAD i „reszta świata” Rozwój systemów do projektowania inżynierskiego
Zarządzanie zmianami i konfiguracją produktów w systemie Windchill
Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie
Odtwarzanie kształtu owiewki motocykla sportowego w mniej niż trzy dni
Efektywny kod NC — idea i rozwój programowania obrabiarek CNC
Nowości w Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
AlphaCAM 2010 pakiet AlphaMachinist dla mechaników
Geometryzacja zapisu cyfrowego obrazu elementu uzyskanego ze skanowania 3D (procedura pierwsza)
Projektowanie wyprasek w SolidWorks
Zastosowanie reguł do wyznaczania trajektorii ruchu manipulatora ramieniowego