19 maja 2024


W poprzedniej części powstała bryła geometryczna odzwierciedlająca zewnętrzny kształt przyczepy, wstępnie znajdujący się na odręcznym szkicu. Po przeniesieniu go na model 3D uzyskaliśmy powłokowy zarys jej gabarytów, jak na rysunku 1. Jest to oczywiście model znacznie uproszczony. Utworzone zostały również zarysy elementów związanych z zewnętrznym profilem, czyli drzwi wejściowych, oraz zarys nadkola. Utworzenie całości geometrii jako elementu powierzchniowego daje dużą swobodę w modelowaniu poszczególnych ścianek i elementów konstrukcyjnych, gdyż o wiele łatwiej tworzyć przycięcia czy usunięcia fragmentów powierzchni.

Bernard Pacula

Chcąc mieć możliwość utworzenia ścianki obiektu pozbawionej drzwi, należy dokonać podziału tej bocznej powierzchni, na której drzwi ostatecznie mają się znaleźć. W tym celu można wykorzystać polecenie Powierzchnie -> Powierzchnie -> Podziel (Rys.2). Za jego pomocą można dowolną powierzchnię, ale także lico bryły, podzielić na dwa obszary. Może to służyć zarówno tak jak w tym przypadku do wykorzystania wykrojonej powierzchni do utworzenia nowej geometrii bryłowej, ale również w przypadku powierzchni jak i brył, może służyć do oddzielnego nakładania kolorów lub tekstur na wybranych fragmentach obiektu.

Projektowanie-kompaktowej-przyczepy-kempingowej

rys. 1

Po wybraniu polecenia służącego podziałowi, należy wybrać czy mamy się odnosić do pojedynczej powierzchni czy całego ich łańcucha. Po wybraniu pojedynczego obiektu należy wskazać lico, gdzie umieszczone będą drzwi, które chcemy odciąć. Akceptując wybór przechodzimy do definiowania krawędzi lub linii, które będą elementami dzielącymi lico na kilka mniejszych. Ważną cechą tego polecenia jest fakt, iż żaden fragment nie jest fizycznie usuwany, a jedynie możliwe staje się wskazywanie i zaznaczanie wszystkich nowo utworzonych powierzchni. Po wyborze odcinków definiujących zarys drzwi, i akceptacji, powstanie powierzchnia zewnętrzna ścianki oraz znajdująca się wewnątrz wskazanego zarysu, powierzchnia drzwi.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (74) listopad 2013