13 czerwca 2024

 

W poprzednich częściach artykułu na podstawie odręcznego szkicu powstała bryła geometryczna odzwierciedlająca zewnętrzny kształt przyczepy, wraz z utworzonymi elementami blaszanymi – bokiem i nadkolem. Obie te części powstały w oparciu o model wieloobiektowy, dzięki któremu cała konstrukcja modelowana jest w jednym pliku części, wykorzystując bezpośrednio odniesienie do poszczególnych brył składowych. Możliwe oczywiście było tworzenie konstrukcji metodą klasyczną, czyli modelowanie pojedynczych części i wstawianie ich do złożenia, ale metoda zastosowana w tym przykładzie jest łatwiejsza, nawet przy bardzo skomplikowanych konstrukcjach.

Bernard Pacula

Przyjmując że model nie będzie symetryczny, czyli drzwi wejściowe umieszczone zostaną tylko z jednej strony, należy wykonać bok lewy. Bieżąca struktura modelu pokazana jest na rysunku 1. W celu dodania drugiego boku, możliwe jest skorzystanie z co najmniej dwóch opcji. Pierwsza z nich, to utworzenie bryły, a  dokładnie blachy, na podstawie startowego modelu powłokowego, który został wykonany na początku.

przyczepa kempingowa projektowanie

Rys. 1

Druga metoda pozwala na stworzenie nowej części z  wykorzystaniem kopii elementu, wstawionej do nowej bryły. Druga ściana zostanie wykonana za pomocą wstawienia kopii drugiej ściany z przesunięciem o szerokość przyczepy. W tym celu należy dodać kolejny element geometryczny do konstrukcji – Narzędzia główne -> Bryły ->Dodaj bryłę. Skoro ma to być element wykonany z blachy, to odpowiednim typem nowego obiektu będzie część blaszana, wybieramy zatem Dodaj część blaszaną, a w miejsce nazwy bryły wpisujemy Bok lewy. Ważny jest odpowiedni wybór trybu, gdyż po utworzeniu część będzie edytowana w wybranym wcześniej środowisku. Elementy, które mają kształt prostej płyty, czyli są płaskie i posiadają jedynie grubość, warto tworzyć w środowisku blaszanym. Wynika to z faktu, iż w tym środowisku w prosty sposób można uzyskać choćby automatycznie zmienne określające gabaryt rozkroju blachy dla tego kształtu. Po utworzeniu kolejnej bryły, system jest automatycznie w trybie dodania do niej geometrii. Aby skopiować w odpowiednie miejsce zarys prawego boku należy kliknąć ścianę, a  następnie za pomocą koła sterującego ustawić kierunek kopiowania w odpowiednią stronę. W sytuacji, jeśli zaznaczone zostanie zewnętrzne lico ściany, i  po kliknięciu na strzałkę nastąpi próba przeniesienia, pojawi się komunikat o braku możliwości wykonania danej operacji.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (75) grudzień 2013