24 czerwca 2024


(felieton)

Unia Europejska przeznaczyła 3,5 mln EUR na wprowadzenie pakietu społecznego: Lepszy uśmiech – lepsza przyszłość. Nowa inicjatywa UE jest częścią szerszego unijnego planu mającego na celu poprawę warunków życia obywateli, walkę z dyskryminacją, równouprawnienie i zapewnienie Europejczykom szczęścia.

Tomasz Gerard

W ramach programu, który z  początkiem przyszłego roku będzie wprowadzany do poszczególnych krajów (począwszy od państw należących do tzw. twardego jądra Unii), przewidziana jest wymiana wszystkich zębów na nowoczesne konstrukcje z wysokowytrzymałych kompozytów nowej generacji, u wszystkich mieszkańców UE. Inaugurując nową strategię, komisarz ds. lepszego uśmiechu O. Ulybkova powiedziała: „Teraz wszyscy będą mieli takie same zęby, nikt nie będzie miał kompleksów z powodu krzywego zgryzu, nie będzie kłopotów z bólem zębów, próchnicą, parodontozą i chorobami przyzębia. Nikt nie będzie dyskryminowany za to, że ma większe dwójki niż jedynki, albo że ma jakieś ubytki”. Jak podają największe agencje prasowe, Zrzeszenie Dentystów Europejskich już podpisało stosowne pakiety porozumień, w myśl których będą odpowiedzialni za przeprowadzenie zabiegów i okresowe – co trzy miesiące – kontrole implantów i  czyszczenie. W  naszym kraju, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania wszystkich oświadczyła, że gminy, które najpierwsze wprowadzą program (sporządzą listy, wręczą wezwania na zabiegi i dopilnują sprawnego przebiegu akcji) otrzymają tytuł „najbardziej uśmiechniętej gminy”, dodatkowe granty oraz nagrody pieniężne dla wyróżniających się urzędników. Z każdego samorządu ma być wytypowanych po dwóch przodowników, którzy wezmą udział w Wycieczce Przyjaźni dookoła świata. Wycieczka w całości finansowana będzie z europejskiego Funduszu Walki Z Nienawiścią Na Tle Wyglądu. „– Będziemy wszyscy jak ci amerykańscy aktorzy”, „– Nie będą już tacy owacy szpanować aparatami ortodontycznymi”, „– A co? Jak równość to równość! Dlaczego jedni mają mieć lepsze zęby od innych?” – to tylko kilka głosów obywateli, które zostały zarejestrowane wczoraj podczas ulicznej sondy w Warszawie, zaraz po ogłoszeniu decyzji rządu o podpisaniu specjalnej konwencji UE dotyczącej wyrywania naturalnych zębów. Analizując wypowiedzi mieszkańców stolicy prof. Odkrywczy, niekwestionowany autorytet moralny i wybitny specjalista w wielu dziedzinach stwierdził: „– Ludzie mają głębokie poczucie sprawiedliwości dziejowej. Od dawna czekałem na podobny krok – milowy rzec by można – na drodze do jeszcze pełniejszej demokracji i właściwie rozumianych praw człowieka”.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (75) grudzień 2013